Aanvraag Persoonlijke Profetie

Vanaf eind januari 2018 is het weer mogelijk een persoonlijke profetie aan te vragen, echter wegens een beperkte aantal teamleden, richten wij ons voorlopig op de Nederlands sprekende broeders en zusters.

Lieve mensen,

1 Korintiërs 14:5 (NBG) luidt: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt”.

Zoals u kunt lezen in de bijbel spreekt God tot een ieder. Dus ook tot u. Een ieder is in staat de stem van de Allerhoogste te verstaan. Maar zoals voor iedere gave van de Heilige Geest geldt, dienen wij ons zelf hierin te oefenen. Zodat we steeds meer volwassen worden in het verstaan van Gods stem en leiding in ons eigen leven of in het leven van anderen om ons heen.

Het doel van profetie treft u aan in 1 Korintiërs 14: 3 (NBV) , “Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend”.

Zoals u hieruit op kunt maken is profetie altijd ter bemoediging, vertroosting en ter opbouw van de mensen. In andere vertalingen lezen we hier het woord ook het woord “vermanend” wat zou kunnen impliceren dat het een tik op je vingers zou zijn. Maar bedoeld wordt hiermee een liefdevolle troostende manier van aansporing tot.

In 1 Korintiërs 13:9 (NBG) lezen wij: ” Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren”. Nieuw testamentische profetie is dus niet onfeilbaar zoals we hier lezen, het is onvolkomen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment zich in een situatie bevindt, waarin u duidelijk Gods leiding, richting, bemoediging en troost, zou willen ontvangen. Wij willen u dan graag in gebed voor het aangezicht van Gods troon brengen en voor u ontvangen de “indrukken” die God, via de Heilige Geest, aan ons willen geven.

Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u ons hiervoor contacten. Per mail ontvangt u dan de woorden die wij voor u mochten ontvangen.

Voor diegenen die nog geen ervaringen hebben met het profetische willen wij hieronder nog wat richtlijnen geven:

  • Het ontvangen woord dient ten alle tijden getoetst te worden aan het geschreven woord: de Bijbel. Profetie kan nooit in tegenstelling zijn met het geschreven woord van God.
  • Het woord dient ook getoetst te worden aan uw hart, klikt het met uw hart? Of wellicht klikt het op een later tijdstip met uw hart?
  • Persoonlijke profetie, betreft vaak een deel van uw persoonlijk leven. Het kan een openbaring zijn welke  inzichtelijk kan maken voor u zelf wat er nu speelt. Maar profetische worden zijn niet direct bedoeld om belangrijke beslissingen te nemen. Laat u hier altijd persoonlijk leiden door de Heilige Geest. Laat u leiden door Zijn rust en in Zijn rust.
  • Persoonlijke, nieuw testamentische profetie, is altijd voorwaardelijk. Het is en blijft altijd uw verantwoordelijkheid in welke mate van gehoorzaamheid u wandelt met de Here.
  • Nieuw testamentische profetie is niet volkomen.

Een aantal voorbeelden van een profetische “woord”, die wij mochten uitdelen treft u onder het submenu “profetische woorden” aan. 

Important message for our brothers and sisters who don’t speak Dutch:

Due to the huge amount of request we receive for a personal prophecy in the English language we aren’t able to handle those requests in an acceptable time. Therefor we had to make the hard decision to stop handling those requests. Temporarily we focus on the Dutch and German requests. We thank God that He has brought so many of His children to our ministry. And that we can help those children by listening what our Father tells and shows us.

Heeft u naar aanleiding van de overdenkingen nog vragen, of zijn er andere vragen waar u een antwoord op zoekt, dan kunt u mailen naar info@godsfreedom.com.

Tevens zijn wij bereikbaar op skype voor een chat en/of gesprek. U kunt ons daar bereiken door ons als contactpersoon toe te voegen, onze skypenaam: Godsfreedom. U kunt ons daar ook direct contacten door op de startpagina,van onze website, te klikken op de skypebutton.

Via het onderstaande contactformulier kunt u uw aanvraag voor persoonlijke profetie aan ons doorgeven. Ons doel is uw profetie-aanvraag binnen een tweetal weken te kunnen beantwoorden.

Vanaf januari 2018 zullen wij de profetische indrukken opnemen en versturen op een M4A bestand. Kunt u onverhoopt dit niet afspelen, dan raden wij u aan een converter te gebruiken om dit bestand om te zetten in bijvoorbeeld een MP3 bestand.

Deutschsprachige Brüder und Schwestern können auf der deutschsprachigen Seite Prophetie Anfrage eine Anfrage stellen.

  1. Man Vrouw
  2. Loading ...

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.