Innerlijke rust

Spread the love

Hoeveel mensen in de wereld snakken niet naar rust. Echte, waarlijke rust. Maar hoeveel christenen streven en snakken ook niet naar dezelfde rust? Jammer genoeg? Want je zou toch denken, christenen die kennen de Ware God, de Christus, hun redder en verlosser. Die zijn vast in rust. Maar jammer genoeg is het tegenovergestelde helaas waar…. Vele christenen zijn ook niet in rust.

Roept Jezus ons kinderen van God niet op om tot Hem te komen allen die vermoeid en belast zijn? Dat betekent toch dat wij Diegene kennen, als christen zijnde, die de waarlijke rust geeft.

Matteus 11: 28

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Ik was al jaren ene waarlijke bekeerde christen maar van rust in mijzelf was niet veel te bekennen. In de maandelijkse profetische bijeenkomst waar ik kwam, kreeg ik eens jaren geleden een profetie, met de volgende zin: “Mijn kind, je kent me nu al zolang, je zou toch eigenlijk al volledig die rust in moeten zijn gegaan”.

Nu pas, nu pas, zoveel jaren later kan ik zeggen. Ik ben in Zijn rust. Ik leef in Zijn rust. En mijn lieve mensen dat is zo heerlijk om dat kunnen zeggen. Zo’n zaligheid. Ik wil u ook zo van ganser harte helpen met mijn uitzetting om in diezelfde rust te komen. Want Lieve mensen, het is een actieve zaak! Jazeker..een actieve zaak!

In het volgende vers lezen wij:

Mattheus 11: 29

neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen

Hoe komen wij in die kostbare Rust van Hem? Jezus leert hier ons om Zijn Juk op onszelf te nemen. Wat houdt dat in? Door ons te laten leiden door HEM! Volledig en in alle facetten van ons leven. De grote en de kleine zaken, alles wil de Here dat wij met Hem delen en met Hem overleggen, zodat wij het pad kunnen bewandelen die Hij voor ons heeft uitgestippeld. Dat is een pad van innerlijke rust. Voor de duidelijkheid ik heb het niet over om uw leven in bed of op de bank door te brengen. Maar innerlijke rust voor uw ziel.

Een van de eerste herkenbare manieren om te weten hoe God ons leidt is door in rust te blijven. Hoe? Door wanneer u een plan voor uzelf heeft bedacht, deze met God te overleggen, en wanneer u rust blijft mag u ervan uitgaan dat dit plan een plan is van de Here’s hand geleidt.

Echter wanneer u een “zaak” met God bespreekt, en u ondervindt onrust in uw hart, mag u weten dat op dat moment dit niet een handeling, actie, is die God voor u raadzaam acht.

Dat kan beteken dat u het moet uitstellen, of er geheel vanaf moet zien wellicht.

Het is zo essentieel dat we leren deze rust te volgen. Omdat het zoveel goede vruchten voor ons geeft.

Allereerst is dit uiteraard goed voor onze gezondheid. Het scheelt namelijk heel veel stress, met alle negatieve gevolgen van dien.

Tevens zal deze pad van rust u volledig brengen, daar waar God u uiteindelijk hebben wil.

Ik heb meerdere malen situaties gehad in mijn leven waarvan ik dacht dit is logisch, dit is goed, en was onrustig maar handelde tegen deze onrust in en het bracht mij absoluut niet op de plek waar God me op dat moment wilde hebben.

Omdat het nog niet de tijd was, of gewoon weg absoluut niet de bedoeling was dat ik in die situatie terecht zou komen.

Spreuken 3:5

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet

Rust is essentieel, voor onze bestemming en voor onze gezondheid. Onrust is dus vaak een gevolg van ongehoorzaamheid aan God’s leiding. Ik neem u mee naar:

Hebreen3:7

 7 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt:Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, 9 waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; 10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend, 11 zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan!

U ziet hier hoe God zo boos was op de ongehoorzaamheid van zijn volk dat hij in Zijn boosheid heeft gezworen dat die generatie van Israëlieten, nooit zijn rust in zullen gaan. Dat is nogal niet wat!

Hoeveel mensen weten niet wat onrust is? Het opgejaagde gevoel, dat je van binnenuit continue in een dolende cirkel lijkt te laten wandelen? Gedachten die continue weer over dezelfde zaken lijken te gaan? Gekmakend is dat soms.

Gelukkig prijs God! Heeft God ons een oplossing gegeven door Zijn Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus. Die oproept zoals we lazen in Mattheus: Kom tot Mij die vermoeid en belast zij en Ik zal u rust geven!

Hebreen3: 18-19

18 Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof

In het bovengenoemde stuk lezen wij deze generatie Israëlieten niet de rust in konden gaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Al zouden ze het dus proberen ze konden het niet vanwege hun ongehoorzaamheid.

Facebook Comments

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.