Bemoediging tegen onrust

Mijn zoon, Vanwaar toch die onrust,…vanwaar toch iedere keer dat vervelende gevoel diep in jou? Vanwaar toch die onrust? Weet je dan niet dat Ik jouw schepper ben? Dat Ik jouw maker ben? Dat Ik jouw creator ben? Dat Ik diegene ben die jou gewild heeft,…hier, nu…? OP deze aarde…

Lees verder

Bemoediging om uit te gaan delen van de Hemelse Wijsheid

Mijn mooie betrouwbare dochter, Mijn innig geliefd mensenkind, Ik heb je zo lief Mijn dochter, zo innig lief, en de mensen om je heen,…. jouw dierbaren, hebben jou zo innig lief. Je bent werkelijk geliefd door een ieder. Maar bovenal door jouw Hemelse Vader. Wat hou Ik veel van jou…

Lees verder

Bemoediging voor een psalmist

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van een man die druk achter zijn toetsen bezig is, om liederen te maken, om liederen te zingen, om God te verhogen. En ik hoorde Psalmist! En daarna hoorde ik: Mijn prachtige zoon, Genietend, kijk Ik iedere keer weer naar jou.…

Lees verder

Words of encouragement 2

Our freedom through Jesus Christ in our relation with God! My beloved daughter, your laugh and your vitality makes you an example for many, and makes Me proud of you. It seems that the sun always shines in your life on earth, it seems that you cope with life on…

Lees verder

Bemoediging om dieper te gaan in Gods Woord

Toen ik voor je bad krijg ik een beeld: In een beeld zie ik je zitten in een bootje(raft) in een woeste rivier. Met allemaal rotsblokken in de rivier. En het water wordt woester en woester in het beeld, totdat het zelfs er een draaiklok ontstaat. Maar je valt niet…

Lees verder

Words of encouragement 3

My beloved daughter, your worries are not mend to be. You should share your worries with Me, and listen to what I have to tell you. Your life and the lives of your beloved ones are mend to be happy and filled with strength and love. Love for the people…

Lees verder

Words of encouragement 1

My dear and beloved Son, how wise you are, how helpful you are for the needy. How you always listen and open your heart for everyone. You’re a real son of Me. Yes My beloved human child, you’re a true son of Me, your Father. A very proud Father. It’s…

Lees verder