Bemoediging voor het levenspad voor diegene met een profetische gave

Spread the love

Toen ik voor je bad kreeg ik de indruk dat er een profetische roeping op
jouw leven ligt. Dat je als het ware een anker zal zijn in de levens van de
mensen om je heen en daarna hoorde ik de Heer zeggen tegen jou:
Mijn prachtige dochter, mijn mooie mensenkind,
Kostbaar ben jij en hoog geschat!
Zeer kostbaar ben jij in mijn ogen mijn dochter. En soms heb je het
gevoel dat je er niet toe doet. Soms heb je het gevoel, dat je niet meetelt
met deze wereld en al wat daarin plaatsvindt. Al het handelen van de
mensen rond je heen. Al de wegen waar zij op wandelen.
Het is absoluut niet de weg die jij wilt bewandelen. Jij wilt dicht bij Mij
wandelen.
Je wilt alles van Mij ontvangen.
Mijn kind, Ik wil je laten weten, dat Ik het je alles wil geven.
Al die verlangens van je hart wil Ik je geven.
Je voelt je niet voor niets zo af en toe, een vreemdeling en bijwoner hier
op deze aarde. Mijn dochter je bent een Hemelburger, want je bent mijn
dochter. Ik houd van jou! Ik heb jou vast!
Mijn dochter, je hoort bij Mij……. Ik houd van jou! Wat Ik voor jou voor
ogen heb, in dit aardse leven hier, is geheel anders, dan wat de mensen
om jou heen voor ogen hebben, voor jou.
Soms wordt de druk te hoog, door de opmerkingen die jou raken, en denk
je: “Waar ben ik mee bezig?” en “Loop ik wel op de goede weg?”
Wel mijn kind met dit woord wil Ik je zeggen: je loopt op de goede
weg…want jij hebt Mijn Hand stevig vast. En nimmer zal ik jouw hand uit
de Mijne laten schieten. Ik ben altijd bij je!
Mijn dochter, wellicht zullen er in de toekomst nog meer opmerkingen
naar je toekomen.

Maar met dit woord wil Ik je bevestigen dat je mijn kind bent en je laten
weten dat wij samen jij en ik aan het voorbereiden zijn om een stap hoger
te gaan in de geestelijke zaken waar je nu mee bezig houdt. Mijn dochter
al je gebeden, zijn niet voor niets geweest. Iedere gebed die je opzendt
naar Mij, mijn dochter zet wat in beweging.
Achter de schermen mijn dochter, moet je weten, wat je nu nog met je
geestelijke ogen niet kan aanschouwen, is dat er veel voorbereidingen
worden getroffen. Om jou te openbaren al hetgeen wat Ik voor jou heb
weggelegd en heb klaargelegd.
Want mijn dochter, het wordt tijd dat je opstaat. En jij je, als het ware als
een krijger in Mijn Leger schaart.
Eerst zal het nog zijn, in je eigen kamer waar jij Mijn aangezicht zo vaak
zoekt. Mijn dochter, ga daar mee door. Ga door met het zoeken van Mij.
Want er ligt nog zoveel moois voor jou, om te grijpen.
Blijf bidden, blijf pleiten, blijf Mij aanroepen. En zie maar dat de Hemelen
zullen worden geopend voor jou, mijn dochter…….Zodat je al die
zegeningen kan ontvangen. Ware zegeningen van Mij.
En gevuld met deze zegeningen mag je uitgaan, om anderen te
bemoedigen.
Ja, mijn dochter, om anderen te bemoedigen. Want er zullen tijden zijn,
dat er mensen komen aankloppen aan jouw deur, om te ontvangen, de
bemoedigingen, en de Liefde, de wijsheid en de inzichten, die Ik jou zal
geven.
Maar je niet ongerust wat te zeggen, want op die momenten zal jij
spreken, waarlijk vanuit de Hemel.
Mijn kind, ik moedig je aan om door te gaan op de ingeslagen weg.
Blijf bidden, blijf pleiten, blijf mijn woord onderzoeken en blijf mijn woord
lezen. En vraag Mij steeds weer om nieuwe openbaringen. Vraag mijn
dochter! Vraag!
Want alles wat jij vraagt naar Mijn Wil zal Ik je geven zegt Jezus. Amen!

Facebook Comments

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.